Uzman Avukat

Alanında uzman avukatlarımızla her zaman yanınızdayız.

Profesyonel Hizmet

Hukuki tüm süreçleri profesyonel bir şekilde işliyoruz.

Planlı Çalışma

Her zaman planlı ve sistemli çalışmalar yapıyoruz.

Başarılı Sonuçlar

Davalarınızda daima başarılı olmak için çabalıyoruz.

HİZMET ALANLARIMIZ

Aile Hukuku

Adı üstünde, aile içinde olabilecek her türlü problemin çözümü için devreye giren mekanizma aile hukukudur. Medeni hukukun kapsamı içinde ele alınan bu sorunlar aile hukuku tarafından çözüme ulaştırılır. Aklımıza hemen nişanlanma, evlilik, boşanma, mal edinme, evlat edinme, velayet, yardım nafakası, vesayet gibi konularda her türlü sorunu ve çözümü aile hukuku belirlemektedir.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku ceza özel ve ceza genel olarak iki bölümde incelenebilir. Genel ceza hukuku dendiği zaman akla genel hükümler, suç teşkil eden maddi ve manevi kavramların tanımı, suçu ortadan kaldıran etkenler, suç azaltıcı veya ortadan kaldırmaya yarayan unsurlar gelmelidir.

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticaret hukukunun en önemli birimlerinden biridir. Yaşamı sürdürmeye yönelik olan ihtiyaçları karşılamayı sağlayan ekonomi alanında faaliyetlerin hakkaniyetli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için bu disiplin, söz konusu bu alandaki tüm yasaları düzenlenmiştir. Şirketler arası rekabet ya da usulsüzlükleri ortadan kaldırmayı ve engellemeyi sağlayan bir hukuk birimi olan şirketler hukuku, ticari faaliyetler sebebiyle meydana gelen zararların ya da borçların da nasıl şekilleneceğini ortaya koyar.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku, taraflar arasında borç ve sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklara yönelik oluşturulmuş Borçlar Hukuku’nun temelini oluşturan hukuk dalıdır. Diğer bir ifade ile; iki ya da daha fazla kişinin aralarında yaptığı ve koşullarına uymakla yükümlü oldukları hukuki işlemlerdir. Sözleşmelerin hazırlanması için kanunlar ile belirlenmiş bir biçim olmamakla birlikte kanunlara uyumlu olması gereklidir.

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren kurumlar ve bu alanda hizmet veren-hizmet alan kişilerin haklarını ele alan bir hukuk birimidir. Hekimlerin ve hastaların sağlık alanında yasalarla çerçevelenmiş hakları bulunmaktadır. İşte bu hukuk disiplini de, kişilerin bu hakkını koruyan bir alandır. Hasta ve hekim arasında çıkabilecek sorunları engellemek, meydana gelen sorunlarda kişileri yasal olarak korumak ve genel itibari ile hasta ve hekim arasındaki ilişkiyi korumak adına Sağlık hukuku düzenlenmiştir.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, tüketicinin ekonomik çıkarlarının, sağlıklarının ve güvenliklerinin korunması amacıyla oluşturulan bir hukuk dalıdır. Son yıllarda gelişen e-ticaret ve buna bağlı olarak online satışların artmasıyla birlikte Ticaret Hukuku oldukça ilgi gören bir alan olmaya başlamıştır. Tüketicinin ücret karşılığı satın aldığı ürün ve hizmette vaat edileni bulamadığı taktirde belli başlı haklara sahip olmasını sağlayan bu hukuk dalı, mağdur edilen tüketiciyi yasal yoldan korumaktadır.

Sigorta Hukuku

Sigortacı ve sigortalı arasındaki hukuki ilişkiyi ve sigortacılıkla uğraşan şirketlerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının bütününe sigorta hukuku adı verilmektedir. Sigortacı, sigortalının ödediği prim karşılığında rizikonun tazminini üstlenmektedir. Sigorta ile ilgili genel hükümler Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmektedir. 

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul taşınmaz mallarla ilgilidir. Buna dair hukukun önemli alanlarından birisi olan gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun da bir parçası olma niteliğindedir. Türkiye sahasında eşya hukukuna uygun olarak yaşanan sorunların, uyuşmazlık durumlarında bu hukuk dalına başvurmak mümkündür. Gayrimenkul hukuk içinde detaylar ve istisnalar oldukça mümkündür. 

Miras Hukuku

Miras hukuku, kişilerin ölümünden hemen sonra onlardan kalan malların kendi vasiyetleri doğrultusunda veya yakınlarına kalacak şekilde devrinin olmasıdır. Tasarruflarının tümünün ölümünden veya gaiplik noktasından hemen sonra ölüm karinesinin çıkarılması ile ortaya konacaktır. Bu durumda borçlarının veya alacaklarının, mallarının tüm paylaşımı yakınlarına veya miras bıraktıkları kişilere yönelik olacaktır.

İş Hukuku

İş ve sosyal güvenlik uygulamasında yaşanan mevzuat değişiklikleri ve yakından takip edilmesi elzem olan içtihatlar müvekkillerimizin iç düzenlemelerinin bunlara uygunluğunun kontrolünü ve ilgili birimlerine düzenli destek ve görüş verilmesini artık neredeyse mecbur kılmaktadır. Bu nedenle İş Hukuku avukatlarımız müvekkil şirketlerimize adeta bir iç hukuk müşaviri gibi hizmet sağlayarak düzenli hukuk danışmanlığı ve avukatlık desteği sağlamaktadır.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, sürekli yeni bilgiler edinmeyi ve pratikteki uygulamalarının takibin de zorunlu şekilde yapmayı gerekli kılar. Sağlıklı ticari ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesini sağlamak için bu hukuk disiplininin düzenlemeleri hayati önem taşır. Bu uzmanlık, ticari işlerin kapsandığı geniş kavram sebebiyle, Borçlar Kanunu alanından ayrı tutulur.

 

İcra Hukuku

İcra hukuku, geniş ibr alana sahiptir. Asli ve yardımcı olan organları ile bir bütündür. Asli organların yaptığı görevlere bakılacak olursa, icra işlerini yürüten ve burada bulunan icra ve iflas daireleri, icra mahkemeleri ve Yargıtay’ ın İcraları ile ilgilenen noktalar vardır. Bu hukuk alanına yardımcı olan organlara bakılacak olursa, cumhuriyet savcılıkları ve genel mahkemeler ile polisler bu hukuk dalına yardımcı olan işlemler yaparlar.

KVKK Hukuku

Kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin işlenmesinin, depolanmasının, aktarılmasının kanun kapsamında belirli kurallara bağlanması ve bu sayede kişilerin Anayasal haklarının korunmasıdır. Bu koruma; verilerin işlenme şartları, aktarılma şartları, aydınlatma metni, ihlal durumunda cezai yaptırım vs. gibi unsurlar ile sağlanır. Esasen burada veriler değil verilerin sahibi olan kişiler korunuyor.

ÇAPAR HUKUK BÜROSU

Av. Murat Erkan ÇAPAR, ilk ve orta öğretimini Diyarbakır Anadolu Lisesi’nde, lise öğretimini Bursa Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında mezun olarak önce İstanbul Barosuna, 2008 yılında ise Bursa Barosuna kaydolarak mesleki faaliyetlerini halen devam ettirmektedir.     

Av. Murat Erkan ÇAPAR’ın kurucusu olduğu Çapar Hukuk Bürosu, 18 yılı aşkın süredir hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerinin hukuki sorunlarının, hızlı, etkili, analitik ve doğru şekilde çözümlenmesi Çapar Hukuk Bürosunun temel çalışma prensibidir.

Çapar Hukuk Bürosu; Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Şirketler Hukuku, Sağlık Hukuku, Tüketici Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Sigorta Hukuku, , Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra Hukuku, KVKK Hukuku gibi pek çok alanda faaliyet göstermektedir.

NEDEN BİZ?

0 +
Dosya
0 +
Yıl Tecrübe
0 +
Mutlu Müşteri
0
Hukuki Hizmet

İLETİŞİME GEÇİN

Bize aşağıdaki formdan 7/24 mesaj gönderebilirsiniz. İş birliği, istek ve şikayetleriniz için bize mesaj göndermekten çekinmeyin.
Başa dön
ARA
×
Tasarım: Bursa Web Tasarım